Představení projektu RedPot na semináři Žádné jídlo nazmar

14.11.2018

Akci uspořádala společnost TESCO CZECH, která se již několik let angažuje v omezení plýtvání potravinami, a to nejen ve svých prodejnách.

Seminář a panelová diskuze se uskutečnily za účasti zástupců Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, firem a neziskových organizací, které se problematikou omezení plýtvání potravinami  a redukcí potravinového odpadu zabývají.

Projekt RedPot prezentovali Mgr. Lenka Hebáková, manažerka projektu, a RNDr. Tomáš Ratinger, kteří přítomné seznámili s cíli projektu a dílčími výstupy z právě ukončeného šetření ve vybraných provozovnách veřejného stravování.

Na akci bylo pořízeno video, které lze shlédnout zde.

Prezentace zástupců projektu je uložena v příloze.

Soubory