O projektu

Snížení potravinových ztrát, omezení plýtvání potravinami a předcházení vzniku potravinového odpadu je středem zájmu potravinové politiky České republiky i ostatních států Evropské unie. V rámcí evropského výzkumného projektu EU FUSIONS byla vypracována obecná doporučení pro mapování a sledování potravinových ztrát ze sociálního, ekonomického a environmentálního pohledu.

Cílem projektu RedPot je na tato doporučení navázat, navrhnout a vypracovat národní metodiku pro analýzu a následnou redukci plýtvání potravinami ve veřejném stravování v České republice. Tato metodika by se měla stát odborným podkladem v oblasti plýtvání potravinamii a snížení potravinových ztrát pro:

a) státní správu a politiky, jejich kvalifikované politické rozhodování

b) podniky veřejného stravování, zapojené i nezapojené do projektu, k inovacím technologických a organizačních postupů

Projekt využívá vedle analytických i participativní metody a tím přispívá ke spolupráci a propojení zájmů podnikatelské, akademické, neziskové i rozhodovací sféry s cílem omezit plýtvání potravinami.

 Zahran jidlo - nahledy (6 of 343).jpg