Předcházení vzniku odpadů 2018

21.9.2018

Omezení plýtvání stále cennějšími surovinami je prioritou a výzvou pro budoucí udržitelný rozvoj naší společnosti. 

5. ročník konference, která se konala ve dnech 20.-21. září 2018, se věnoval plastům a jejich omezování, cirkulární ekonomice v rámci České republiky a s tím spojenými příklady dobré praxe a potravinovému odpadu.

Mgr. Lenka Hebáková představila projekt RedPot v rámci sekce Potravinový odpad.

Program konference naleznete zde.

Prezentaci naleznete v příloze.

Soubory