KONFERENCE Možná opatření pro předcházení plýtvání potravinami ve veřejném stravování

9.9.2019

Konference se uskuteční 28. listopadu 2019 od 9:00 hodin v Konferenčním centru Technologického centra AV ČR. Cílem konference je diskuse zainteresovaných aktérů o alternativních opatřeních pro předcházení plýtvání potravinami ve veřejném stravování s ohledem na jejich efektivnost a zároveň sociální i organizační proveditelnost.

Výsledky konference budou vstupem pro vypracování doporučení pro předcházení vzniku potravinového odpadu ve veřejném stravování.

Program konference je rozdělen do 3 bloků. Ve 2. bloku se uskuteční workshopy na téma:

WS1 Předcházení vzniku potravinového odpadu a apel na zákazníka

WS2 Možnost darování zbylých pokrmů a možnosti nepotravinářského využití potravinového odpadu

Pří registraci si prosím zvolte téma workshopu, které by Vás zajímalo, na konferenci se registrujte zde

Program akce a další informace naleznete v přiložené pozvánce.

TC AVCR_konference_Redpot_00457.jpg

Soubory