Konference Možná opatření pro předcházení plýtvání potravinami ve veřejném stravování

9.12.2019

Více jak tři desítky odborníků ze státní správy, podnikatelského sektoru, místních samospráv i neziskových organizací se sešly ve čtvrtek 28. listopadu 2019 v Technologick0m centru AV ČR na konferenci s názvem "Možná opatření pro předcházení plýtvání potravinami ve veřejném stravování".  Konference byla rozdělena do 3 částí. V první části byli účastníci seznámeni s cíli a formátem konference, dosavadními výsledky a dalším využitím výstupů konference při řešení projektu a komunikaci s rozhodovací sférou, odbornou i širší veřejností.

V druhé části se konaly tematické workshopy, odborníci si stanovili cíle, indikátory a vytvářeli scénáře k naplnění zvolených cílů v tématu předcházení vzniku potravinového odpadu v provozovnách veřejného stravování s apelem na zákazníka (1. workshop) nebo se zabývali možnostmi darování uvařených a neprodaných pokrmů potřebným či možnostmi jiného (nepotravinářského) využití potravinového odpadu (2. workshop).

V třetí části se zástupci ministerstev zemědělství a žívotního prostředí, podnikatelů a Potravinové banky Praha vyjadřovali v panelové diskusi k představeným scénářům, které byli závěrem účastníky ohodnoceny s následujícím výsledkem:

 1. workshop

Scénář č. 1 Efektivní provoz - 6 hlasů

Scénář č. 2 Motivace spotřebitele - 1 hlas

Scénář č. 3 Odstranění bariér - 5 hlasů

2. workshop

Scénář č. 1 Maximální využití odpadu - 3 hlasy

Scénář č. 2 Prodej se slevou - 6 ´hlasů

Scénář č. 3 Prodej zbylých porcí se slevou aneb normální je neplýtvat - 3 hlasy

 

Po oficiálním ukončení konference se rozvinula neformální diskuse, kde účastníci zdůraznili prospěšnost akcí s možností setkávání se a vzájemné spolupráce či spoluvytváření s aktéry z různých sfér, kteří usilují o snížení plýtvání potravin.

Článek o konferenci publikovaný aktuálně v Hospodářských novinách naleznete zde

TC AVCR_konference_Redpot_00782.jpgTC AVCR_konference_Redpot_00779.jpgTC AVCR_konference_Redpot_00488.jpgTC AVCR_konference_Redpot_00734.jpgTC AVCR_konference_Redpot_00449-1.jpgTC AVCR_konference_Redpot_00636.jpgTC AVCR_konference_Redpot_00618.jpgTC AVCR_konference_Redpot_00792.jpgTC AVCR_konference_Redpot_00789.jpg