Projekt v médiích

19.8.2019

Výsledky našeho šetření zaujaly média. První data vypovídající o tom, kolik jídla se nezkonzumuje v sektoru závodních jídelen a rychlého občerstvení, vycházejí z měření v rámci projektu RedPot. Měření probíhalo od října do prosince roku 2018 ve 12 provozovnách 3 řetězců. V provozovnách byla identifikována tzv. kritická místa vzniku odpadu, na kterých se prováděla měření.

Z naměřených dat vyplývá, že se nejvíce vyhazuje zelenina a ovoce, které představují téměř čtvrtinu celkových potravinových ztrát a odpadu a vznikají převážně v kuchyni (jedná se obvykle o slupky, odřezky a košťály). Za dobu 63 dnů, kdy k měření docházelo, výzkumníci analyzovali necelé tři tuny jídla a pití určeného na vyhození.

Informace o prvních výstupech projektu můžete získat například:

Česká televize-hlavní zpravodajská relace Události (3. 8. reportáž cca od 28. minuty vysílání pořadu) a na zpravodajském webu ČT24

Český rozhlas Radiožurnál-Dopoledne s Radiožurnálem (26.7. 10:20) a Radiu Wave (30.8.) zde

Agrární portál Agris 

Portál cirkulární ekonomiky Tretiruka cz

Náš region

Po úvodní fázi projektu, která se věnovala měření, probíhá nyní diskuze se zapojenými řetězci o příčinách vzniku potravinového odpadu a ztrát a konkrétních možnostech, jak plýtvání potravinami redukovat. Na podzim bude projekt pokračovat workshopy nejen se zapojenými subjekty, ale také s dalšími klíčovými aktéry z oblasti veřejného stravování, státní správy, hygieny apod

Soubory